Inauguracja XIV-go Białostockiego Forum Szkół

niedziela, 28 kwietnia 2013 15:31
Drukuj

W dniu 27 lutego 2013 roku o godz. 10.30 w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Białymstoku, ul. Piastowska 5, odbędzie się uroczysta inauguracja XIV Białostockiego
Forum Szkół „O tożsamość osoby ludzkiej". Inauguracji dokona dr hab. Tadeusz Truskolaski -
Prezydent Miasta Białegostoku. W czasie inauguracji odbędzie się również uroczyste otwarcie
Internetowego Forum Szkół, gdzie zostały zamieszczone informacje dotyczące możliwości dalszego
kształcenia skierowane do przyszłych absolwentów gimnazjów oraz osób dorosłych. W tym samym
dniu odbędzie się Konferencja Nauczycieli Szkół i Placówek Oświatowych Miasta Białegostoku oraz
VI Forum Rodziców. Przedsięwzięcia te mają na celu wsparcie uczniów gimnazjów, osób dorosłych,
nauczycieli i rodziców w wyborze ścieżki rozwoju osobistego i zawodowego.