VIII Białostockie Forum Szkół

Odważnie w przyszłość

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Historia Białostockiego Forum Szkół

Email Drukuj PDF


GENEZA POWSTANIA
BIAŁOSTOCKIEGO FORUM SZKÓŁ

W 2000 roku powstała inicjatywa zorganizowania Białostockiego Forum Szkół,  wspierającego proces integracji środowisk oświatowych naszego Miasta. To ważna i interesująca forma zaprezentowania dorobku wielu szkół i placówek edukacyjnych, podzielenia się doświadczeniami, możliwość nawiązania przyjacielskich kontaktów i wspólnego działania na rzecz wychowania młodego pokolenia.

Do tradycji już weszła prezentacja pełnej oferty edukacyjnej Miasta Białegostoku na stoiskach wystawowych. Tłumy zwiedzających, młodzieży i dorosłych, podziwiają efekty - czasem wielogodzinnej  pracy wystawców.

Na spotkaniach seminaryjnych realizowanych w wiodących szkołach w Białymstoku, spotkają się pedagodzy, uczniowie, nauczyciele, rodzice – wszyscy, których łączy troska o to, by godnie przezwyciężać trudności w niełatwej rzeczywistości naszych czasów.

Ze wspaniałych wystąpień prelegentów seminariów, aktywności młodzieży podczas „okrągłego stołu” wynika dobitnie, że taka forma działalności oświatowej jest ciągle potrzebna, wzbogaca wiedzę, sprzyja refleksji, a przede wszystkim – owocuje konkretnymi wnioskami na przyszłość.

Warto podkreślić ogromne zaangażowanie uczestników konkursów ogłaszanych na czas trwania  BFS.

L.p.

TEMAT FORUM

MIEJSCE

PROGRAM FORUM

PRELEGENCI

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

UCZESTNICY

1.

Szkoła winna stać się kuźnią cnót społecznych tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.

ZSE

Uroczyste otwarcie I Forum na sali gimnastycznej ZSE


Prezentacja oferty szkół na stoiskach wystawowych


Prezentacja zajęć pozalekcyjnych

Prof. Krystyna  Ostrowska – CMPPP

w Warszawie

Konkurs stoisk

Szkoły ponadpodstawe,

zawodowe publiczne i niepubliczne,

Wydziały Katechetyczne,


ok. 3 tys. zwiedzających

2.

W wychowaniu nie idzie o to, aby mieć, ale o to, by być ze względu na drugich i z drugimi.


ZSE
Inauguracja II Forum na auli ZSE

Otwarcie prezentacji oferty szkół na stoiskach wystawowych


Konferencja prasowa Prezydenta z udziałem dyrektorów, pracodawców i uczelni


Seminarium dla rodziców

Prezentacja zajęć pozalekcyjnych


Podsumowanie II Forum Szkół


Ks. prof. Adam Skreczko

Ks. Jan Fiedorczuk

W. Starzyński – Prezes STO
Konkurs stoisk


Przegląd zajęć pozalekcyjnychRozstrzygnięcia konkursów oraz finał przeglądu zajęć pozalekcyjnych

Szkoły

zawodowe , licea ogólnokształcące, przedszkola

publiczne i niepubliczne, CEN,

Wydziały Katechetyczne,
ok. 5 tys. zwiedzających

3.

Samorządność w integrującej się Europie.

Hala Włókniarza


II LO

Inauguracja III Forum na hali Włókniarza

Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół i współpracy z zagranicą,


Trójgłos w/s tematyki do dyrektorów szkól


Konferencja Prasowa


Spotkanie z Radami Rodziców

i młodzieżą szkolną

Uroczysty Finał III Forum
Ks. Roman Balunowski

Pani Smyk – Kojło

Pan Jerzy Bińkowski

Ks. dr Dariusz Wojtecki

Pani Dorota Zimnoch

Konkurs wiedzy o samorządzie


Konkurs na najatrakcyjniejsze stoisko w prezentowych kategoriach:

 • § pielęgnacja wartości ojczystych tradycji
 • § dorobku dziedzictwa kulturowego
 • § promocja samorządności uczniowskiej
 • § współpracy zagranicznej

Informator o wystawcach


Przegląd zajęć pozalekcyjnych

Goście z Litwy  i Łotwy, Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i  miasteczek , CEN,

Wydziały Katechetyczne,


ok. 17 tys. zwiedzających

4.

Profilaktyka w wychowaniu.


Hala Włókniarza


II LO


Kino Forum

Inauguracja IV Forum na balkonie hali Włókniarza

Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkólWarsztaty dla Rodziców

Spotkanie z młodzieżą szkolną


Uroczysty Finał IV Forum


Konkurs  na:

 • programy profilaktyczne 1-roczne
 • najatrakcyjniejsze stoisko w prezentowych kategoriach tematycznych


Przegląd zajęć pozalekcyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury


Informator


Rozstrzygnięcia konkursów oraz finał przeglądu zajęć pozalekcyjnyc4h

Wspólnota Polska, Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i  miasteczek, wydawnictwa, CEN5.

Współpraca w czasie zmian.

Hala Włókniarza

II LO


ZSEII LO
Kino Forum

Inauguracja V Forum na balkonie hali Włókniarza

Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkól

Konferencja Prasowa


Seminarium dla Rodziców w/s współpracy


Spotkanie z Gośćmi z Rezekne


Okrągły stół – finał projektu ”Razem łatwiej – współpracujmy” z udziałem Młodych w Mieście


Seminarium dla nauczycieli – Ocenianie wspierające


Uroczysty Finał V Forum
Ks. Marek Dziewiecki

Pani Anna Smyk – Kojło

Pani Hanna Rylke
Konkurs  na:

 • programy profilaktyczne 3-letnie
 • najatrakcyjniejsze stoisko w prezentowych kategoriach tematycznych
 • dobre praktyki  z zakresu współpracy


Informator
Przegląd zajęć pozalekcyjnych w Młodzieżowym Domu Kultury


Goście z Litwy  i Łotwy, Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i miasteczek, wydawnictwa, urzędy pracy,  pracodawcy, ZEB, ZETO, CEZAS,


6.


Budowanie więzi.

Hala Lodowiska


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1XI Liceum Ogólnokształcące


ZSP Nr1


MDK

Inauguracja VI Forum na hali Lodowiska

Barka

Sygnał Forum

Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkól

Konferencja Prasowa


Seminarium dla Rodziców w/s budowania relacji rodzinnychSeminarium dla nauczycieli


Strona WWW forumszkol


Uroczysty Finał  VI Forum

Ks. Andrzej Brzozowski

Ks. Piotr Pietkiewicz

dr K. Niziołek

Konkursy na:

 • najlepsze stoisko wystawowe
 • najciekawszy program współpracy z zagranicą
 • na zajęcia pozalekcyjne
 • najlepsza pracownię przedmiotową „Matematyka w świecie współczesnym”
Informator


Rozstrzygnięcia konkursów oraz finał przeglądu zajęć pozalekcyjnych

Goście z Litwy  i Łotwy, Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i miasteczek, wydawnictwa, urzędy pracy,  pracodawcy, ZEB, ZETO, CEZAS,


7.


Od słowa do czynu.

Szkoła Podstawowa NR 50
ZSP Nr 1


Inauguracja IV Forum na Sali gimnastycznej SP 50

Barka

Sygnał Forum

Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkól

Konferencja PrasowaPanel dyskusyjny nauczycieliWarsztaty dla Rodziców


Seminarium z panelem dyskusyjnym dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów nt „Rola języka w kulturze”


Poradnictwo i preorientacja zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej


Uroczysty Finał  VII Forum
Ks. Piotr Pietkiewicz

dr Beata Drabik

dr Bogusław Skowronek

dr Elżbieta Młyńska

Waldemar Smaszcz


Jerzy Bińkowski


Katarzyna Dziedzik Robert Głowacki
Bożena Krasnodebska, Urszula Sarosiek

Konkursy na:

 • najlepsze stoisko wystawowe
 • na zajęcia pozalekcyjne
 • multimedialna prezentację „wirtualna wędrówka po szkole”
 • planer kariery „Szansa na lepsze jutro – jak zaplanować swoją przyszłość”
 • „Od słowa do czynu”
 • „Oblicza ziemi”
Informator w języku angielskim
Rozstrzygnięcia konkursów oraz finał przeglądu zajęć pozalekcyjnych


Goście z Litwy  i Łotwy, Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i miasteczek,  organizacje pozarządowe,  Młodzi w Mieście, SZOKI< wydawnictwa, urzędy pracy,  pracodawcy, ZEB, ZETO, CEZAS,


8.


Wzbudzać nadzieję.

Publiczne Gimnazjum Nr 6


ZSP Nr 1


III LO
PG 6II LOXI LO
PG Nr 6

II LO

Inauguracja VIII Forum na Sali gimnastycznej PG Nr 6

Barka, Sygnał Forum


Tematyczna prezentacja oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkól


Seminarium dla pedagogów  szkolnych i doradców zawodowych


Warsztaty dla nauczycieli


Warsztaty dla Rodziców

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Hiszpanii


Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Francji


Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Niemiec


Spotkanie młodzieży „Młodzi w Mieście” z Prezydentem Miasta Białegostoku


Poradnictwo i preorientacja zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej


Prezentacja zespołów oraz orkiestr dętych


Miejski Turniej Street Ball

Zabawy integracyjne Akademia Przygody i KLANZA

Warsztaty historyczne  - słowiańska osada Nawia


Uroczysty Finał  VIII Forum
Ks. prof. Kazimierz Misiaszek

Ks. Henryk Paprocki

prof. Maria Ryś


Konkursy na :

 • najciekawsze stoisko wystawowe
 • najciekawszy program profilaktyczny „Wzbudzać nadzieję”
 • na najlepszy planer kariery
 • najlepsza fotografię „Rodzina – Nadzieja – Zwycięstwo”Rozstrzygnięcia konkursów oraz finał przeglądu zajęć pozalekcyjnych


Goście z krajów UE, Litwy  , Szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i miasteczek,  organizacje pozarządowe,  Młodzi w Mieście, SZOKI< wydawnictwa, urzędy pracy,  pracodawcy, ZEB, ZETO, CEZAS,


9O jedność w różnorodności.

WSFiZ
PG Nr 6


ZSO Nr 9
ZSP Nr1PG Nr6

CKU
II LO

I Forum Rodziców „Być Rodzicem” z panelem dyskusyjnym


Inauguracja IX Forum konferencją dyrektorów Szkół


Uroczyste otwarcie prezentacji oferty dydaktyczno – wychowawczej szkół

Barka, Sygnał Forum,


Trójgłos w/s tematyki dedykowany  dyrektorom szkólPanel dyskusyjny dla nauczycieli


I Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Białegostoku z samorządami szkół


Spotkanie młodzieży z Gośćmi z Kaliningradu


Poradnictwo i preorientacja zawodowa dla młodzieży gimnazjalnej

Mecz bokserski


Uroczysty Finał IX Forum

Ks. prof. Adam Skreczko

dr Andrzej Dakowicz

Lidia Dakowicz
Ks. Józef Grygorowicz

Ks. dr Marek Ławreszuk

Pan dr Jakub Wójcik


Anna Pawłowska

Marek LiberadzkiDoradcy zawodowi

 • na najlepszy planer kariery (dotyczy III klas gimnazjalnych szkół
 • na najlepsze zajęcia pozalekcyjne z zakresu „Doskonalenie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwie”
 • konkurs wolontariatu „Dobre Praktyki”
 • przegląd artystycznych zajęć pozalekcyjnych (dotyczy PS, SP, PG, ponadgimnazjalne).


Rozstrzygnięcie konkursów, popisy

Goście z Kaliningradu,

szkoły podstawowe, gimnazja,

zawodowe , licea ogólnokształcące przedszkola

publiczne i niepubliczne

Miasta Białegostoku, i okolicznych gmin i miasteczek,  organizacje pozarządowe,  Młodzi w Mieście, SZOKI wydawnictwa, urzędy pracy,  pracodawcy,

Wydziały Katechetyczne, Poradnictwo rodzinne, Sądy dla nieletnich, MODM, CEN,

ZETO, CEZAS,


10.

Radość pracy i świętowania.

II LO
ZSO Nr 9
I LO


Place Miasta Białegostoku

Uroczysta inauguracja X BFS Konferencja dyrektorów szkółII Spotkanie Młodzieżowej Rady Miejskiej Białegostoku z samorządami szkół „Wyjechać czy zostać?”


II Forum Rodziców „Zrozumieć swoje dziecko i wychować je mądrze”

Panele dyskusyjne dla rodziców dzieci w wieku od przedszkolnego do szkolnego


Festyn Edukacyjny

Ks. dr Marian Stankowski

Ks. Andrzej Kuźma

Pan Andrzej Mazan


Pani Agnieszka Czarkowska – Radio Białystok
dr Andrzej Dakowicz,

Alicja Papasz


.


Konkurs „Szkoła moich marzeń”

Przegląd zajęć pozalekcyjnychRozstrzygnięcie konkursu „Szkoła moich marzeń”

Niespodzianka na Finał X BFS

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

102 placówki Miasta

11.

Ku mądrej i atrakcyjnej szkole.

II LOZSB-GZSP NR 1


Place Miasta Białegostoku


Centrum im. Ludwika Zamenhofa


Centrum Handlowe Alfa

Uroczysta inauguracja XI BFS Konferencja dyrektorów szkół


Spotkanie kierowane do nauczycieli.


III Forum Rodziców


Festyn Edukacyjny „Akademia Pana Kleksa”


Spotkanie przedstawicieli samorządów szkolnych z Młodzieżową Radą Miejską

 • prezentacja szkół i placówek oświatowych na stoiskach wystawowych


 • artystyczne prezentacja szkół (na dwóch scenach)

prof. Mariusz Jędrzejko


dr Jakub Wójcik


dr Wsiewołod Konach


ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

Zebranie na www forum tzw. „Dobrych Praktyk” szkół


Konkurs na najciekawszą grupę Wiosennej Parady Młodych

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół


54 stoiska w Centrum Handlowym Alfawystępy 64 placówek


12.

Współpracujmy razem łatwiej.

SP 49

ZSP NR 1


PG NR 9


III LOPlace Miasta Białegostoku

 • uroczysta inauguracja XIII BFS Konferencja dyrektorów szkół
 • spotkanie z nauczycielami


IV Forum Rodziców.


debata gimnazjalistów


debata młodzieży ze szkół Ponadgimnazjalnych


Festyn Edukacyjny

„Dzień talentów dzieci i młodzieży”

prof. dr hab. Elżbieta Czykwin


ks. dr Dariusz Wojtecki


Lilla Jaroń – podsekretarz stanu MEN

Miejskie Dni Otwarte Szkół.


Konkurs na najciekawszą grupę Wiosennej Parady Młodych

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

13.

O tożsamość szkoły.

ZSO Nr 9PG NR 9


III LOPlace Miasta Białegostoku


Konferencja wieńcząca Forum

”O Tożsamość szkoły”

 • uroczysta inauguracja XIII BFS Konferencja dyrektorów szkół
 • spotkanie z nauczycielami
 • V Forum Rodzicówdebata gimnazjalistów


debata młodzieży ze szkół Ponadgimnazjalnych


Festyn Edukacyjny
konferencja

Abp. Edward Ozorowski


Abp. Jakub


Ks. dr Piotr Pawlukiewicz


Anna Gocłowska, Emilia Kowalczyk – Rumak – Ośrodek Rozwoju  Edukacji


Uczniowie i młodzież szkół publicznych i niepublicznych Miasta Białegostoku


Goście z Polski oraz edukacja białegostoku

Miejskie Dni Otwarte Szkół.


Konkurs na najciekawszą grupę Wiosennej Parady Młodych

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

14.

O tożsamość osoby ludzkiej.

VIII LO
PG Nr 9III LOplace i ulice Miasta Białegostoku

 • uroczysta inauguracja XIV BFS Konferencja dyrektorów szkół
 • spotkanie z nauczycielami
 • VI Forum Rodziców
 • Inauguracja Internetowego Białostockiego Forum Szkół


debata uczniów szkół gimnazjalnych


debata uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych


Festyn Edukacyjny

Ks. dr Radosław Kimsza


Ks. Andrzej Misiejuk


dr Tomasz Terlikowski

Uczniowie i młodzież szkół publicznych i niepublicznych Miasta Białegostoku

Miejskie Dni Otwarte Szkół.


Konkurs na najciekawszą grupę Wiosennej Parady Młodych

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

15.

Być sobą, aby być kimś.

ZSB-G
Rynek Kościuszki

ZSS Nr 1

XI LO

 • Uroczysta inauguracja XV BFS
 • „Być sobą, aby być kimś” – wykład
 • Wystąpienia:
spotkanie młodych

debata samorządów uczniowskich

debata samorządów uczniowskich

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

prof. Violetta Bielecka

Ks. prof. Jan Kojło


Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

16.

Miłość i odpowiedzialność.

Opera i Filharmonia Podlaska Europejskie Centrum SztukiRynek Kościuszki

ZS Nr 2

 • Uroczysta inauguracja XVI BFS
 • „Miłość i odpowiedzialność” – wykład
 • Wystąpienia
 • Koncert „Młodzi tej ziemi” - spotkanie młodych

Debata samorządów uczniowskich

dr hab. Tadeusz Truskolaski

Ks. Prałat Sławomir Oder

Ksiądz dr Anatol Szymaniuk

dr hab. Dariusz Kulesza

Miejskie Dni Otwarte Szkół.Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

17

Być dla innych

ZSBG

 • Uroczysta inauguracja XVII BFS „Być dla innych”

Koncert „Dziedzictwo Polski” w Jubileusz 1050 lecia chrztu Polski

Debata uczniów szkół gimnazjalnych

 • Debata uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych

Dr hab. Tadeusz Truskolaski

o. Piotr

Włodyga,

dr Marek  Ławreszuk


Magdalena Korzewa – Kaliszuk

Miejskie Dni Otwarte Szkół.

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

18

Odważnie w przyszłość

Teatr Dramatyczny im Aleksandra Węgierki

 • Uroczysta inauguracja XVIII BFS „Odważnie w przyszłoość”,
 • konferencja

Debata uczniów szkół gimnazjalnych

 • Debata uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych

Adam Poliński, I zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku,

ks.prof. Tadeusz Guz,

prof. Dariusz

Kulesza,

Anna Radiukiewicz

Miejskie Dni Otwarte Szkół.

Wszyscy inicjatorzy, współorganizatorzy i realizatorzy kolejnych edycji Białostockiego Forum Szkół

Współrealizatorzy: Stanisław Wiński, Mariusz Łupiński, Dariusz Daniluk, Iwona Szcześniak, Wiesław Paniczko, Bożena Krasnodębska, Andrzej Rybnik, Leszek i Kochanowski, …..

Ks. Józef Grygorowicz, Ks. Jan Fiedorczuk, Ks. Radosław Kimsza, i wielu, wielu innych


Specyfika Forum to:

 • niepowtarzalność formuły
 • szansa na głosy różnych środowisk
 • integracja wszystkich środowisk Miasta i Regionu współpracujących na rzecz nauczania i wychowania
 • tematyka wpisująca się w ważne wydarzenia w Europie, Polsce, na Podlasiu i w Białymstoku
 • różnorodność osób prelegentów i poruszanej tematyki
 • prezentacja Mieszkańcom, rodzicom, dzieciom i młodzieży bogactwa oferty edukacyjnej Miasta Białegostoku
 • bogactwo organizacyjne form i treści dedykowanych :

- dyrektorom szkół

-  nauczycielom i pedagogom

-  dzieciom i młodzieży

-  rodzicom

 • doradztwo i preorientacja zawodowa gimnazjalistom
 • szeroka gama konkursowa
 • imprezy towarzyszące – pokazy, mecze, koncerty
 • zacieśnienie współpracy z krajami ościennymi i Unii Europejskiej
 • intensyfikacja współpracy z wydawnictwami, urzędami pracy, uczelniami i pracodawcami
 • informatory w jęz. polskim i angielskim
 • katalog instytucji z myślą o szkole, dziecku i rodzinie
 • Płyty CD oraz DVD
 • Strona www.forumszkol.bialystok.pl


Poprawiony: sobota, 18 lutego 2017 16:40