VIII Białostockie Forum Szkół

Odważnie w przyszłość

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

XIV Internetowe Białostockie Forum Szkół

Email Drukuj

Szanowni Państwo Dyrektorzy liceów ogólnokształcących w Białymstoku!

W celu upowszechnienia wśród mieszkańców Białegostoku oferty edukacyjnej naszego miasta na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej w dniu 27 lutego 2013 r. uroczyście uruchomiona zostanie przez Prezydenta Miasta nowa edukacyjna platforma informacyjna: www.ksztalcenieogolne.bialystok.pl, promująca wśród rodziców, uczniów i nauczycieli kształcenie ogólne.


Dzięki platformie poszukujący informacji o białostockich liceach będą mogli na bieżąco śledzić najważniejsze wydarzenia, wymieniać doświadczenia oraz upowszechniać dobre praktyki.

Portal będzie redagowany przez szkoły. W zakładce „Białostockie licea” placówki będą mogły umieszczać informacje dotyczące oferty edukacyjnej i działalności  w 3 działach: wizytówka szkoły, oddziały, aktualności. Wybrane wydarzenia będą publikowane przez Departament Edukacji na stronie głównej platformy.

W związku z powyższym prosimy o przesłanie do godziny 12.00 dnia 26 lutego 2013 r. na adres kontaktowego adresu e-mail, na który prześlemy informację zwrotną zawierającą login i hasło oraz instrukcję publikacji artykułów. Po otrzymaniu kodów dostępu należy zalogować się na stronie
www.ksztalcenieogolne.bialystok.pl
i umieścić informacje o swojej placówce do dnia 26 lutego 2013 r. do godz. 18.00 w zakładkach: wizytówka i oddziały. Następnie należy na bieżąco redagować zakładkę aktualności.

Zapraszamy do współpracy!

Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2013 19:14